Free Download Manager 6.16.2.4586

Free Download Manager 6.16.2.4586

Free Download Manager.ORG – 7,4MB – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 328 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Miễn phí tải về quản lý (FDM) là một mã nguồn mở tải ứng dụng mạnh mẽ có hàng triệu người dùng trung thành khắp nơi trên thế giới. Nó cho phép bạn tải tập tin hoặc toàn bộ các trang web từ bất kỳ máy chủ từ xa thông qua HTTP, HTTPS, FTP và BitTorrent lên đến 6 lần nhanh hơn, ngay cả khi đang tải xuống từ trang web chậm. FDM tăng tốc lượt tải bằng chia tách tập tin thành phần và sau đó tải chúng cùng một lúc. Kết quả là tải về tăng tốc độ lên đến 600%, hoặc thậm chí nhiều hơn! Tính năng mới bao gồm hỗ trợ BitTorrent, người quản lý được xây dựng trong tải lên mà làm cho nó có thể tải lên các tập tin một cách dễ dàng để chia sẻ với người khác, và khả năng tải về flash video từ các trang web video, chẳng hạn như Youtube, MySpace videos, Dailymotion, Yahoo, vv. Video sau đó có thể được lưu ở định dạng bản xứ .flv hoặc chuyển đổi sang một định dạng video phổ biến hơn.

Tổng quan

Free Download Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Free Download Manager.ORG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.880 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Free Download Manager là 6.16.2.4586, phát hành vào ngày 19/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.14.2.3973, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

Free Download Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 7,4MB.

Người sử dụng của Free Download Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Free Download Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.880 UpdateStar có Free Download Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản